Logga in

Logga in
bokmässa.jpg
Göran Collste
19 oktober 2021 Linköpings domkyrka

Livsviktigt. Göran Collste.

Göran Collste, professor emeritus i tillämpad etik vid Linköpings universitet, belyser dagens globala orättvisor ur ett historiskt perspektiv och diskuterar frågan om våra moraliska skyldigheter
att bidra till en rättvis världsordning. Citatet i rubriken är från den FN-konferens om rasism som hölls i Durban 2001.
Göran Collste är författare till boken
Historisk rättvisa.Gottgörelse i en postkolonial tid.
Föredragt ges i samband med globala veckan. 

LIVSVIKTIGT är en föreläsningsserie i Domkyrkan som genom att ta upp tänkvärda och livsnära ämnen, vill ge näring för egna funderingar och stimulera till reflektion och samtal kring det liv vi alla delar, kort sagt lyfta fram sådant som är livsviktigt!
12 tisdagar i rad varje höst och vår. Detta är åttonde terminen. 

Min Guide

Senast inlagt i guiden:

Guiden är tom.

Klicka på 'Lägg till i min guide' för att börja bygga din egen guide.

Visa Min Guide
Tipsa oss!